Tankki täyteen

Tankki täyteen
Written by Hardvick / Tuominen / Keskevaari

Production 06.06. 2015 Tampere Comedy Theatre
Director Panu Raipia
Photographs Maarit Kalmakurki

SET DESIGN

In this production, I brought the main setting elements of famous TV series on stage. Especially the rusty and messy car repair shop was a contrast to the ascetic cafeteria. In the set design, I also had to take into consideration all the vehicles that are used on stage, such as a car, a moped and a bicycle.

Tässä produktiossa toin näyttämölle pääelementit suositusta TV-sarjasta. Etenkin ruosteinen ja rojuinen korjaamo oli kontrastina askeettiselle kahvilalle. Esityksen lavastuksen suunnittelussa täytyi ottaa huomioon myös useat eri kulkuneuvot, sillä näyttämölle tullaan autolla, mopolla ja polkupyörällä.